Hva er Prana?

0
3379
hva er prana

Prana – vår naturlige fysiske og mentale energi 

Prana er et begrep vi ofte bruker i yogasammenheng. Men hva er egentlig Prana? I denne artikkelen vil jeg utforske noen av de mest sentrale elementene som påvirker vår Prana, både det som gir oss økt energi og hva som gir oss negativ energi. Det er en selvfølge, vi søker positiv energi samtidig som vi søker å redusere negativ energi. Men er vi klar over, og lever etter dette? La oss utforske. 

Energi og livskraft

Prana er et ord på sanskrit som betyr energi men vi bruker gjerne det litt vage begrepet livskraft. Vanligvis er prana knyttet til pusten og vår pranayama-praksis. Men det går dypere og omfatter vår totale energi. Samtidig kan det utvides til et dypere spirituelt nivå. Vi trenger prana for å leve og ytterligere prana for å leve på et høyere spirituelt nivå.

Vår prana blir påvirket av det som gir oss energi og ikke bare av pusten vår. Prana inkluderer mat og drikke, positive tilbakemeldinger, positive tanker, positive verdier, positiv motivasjon og så videre. 

Vår prana blir påvirket av både oss selv og det og de som er rundt oss. Vi trenger derfor oversikt over hva som gir oss positiv prana og hvordan vi kan forsterke dette. Vi trenger også oversikt over hva som gir oss negativ prana og hvordan vi kan endre dette til noe positivt. 

Våre naturlige energikilder

Vi kan på denne enkle måten kategorisere våre naturlige energikilder.

A) Fysisk Prana
Prana får vi gjennom mat og drikke. Dette kan forsterkes med relevante urter og andre tilsetninger som øker vår prana, vår energi. Kroppen er vår motor og feil bruk og manglende vedlikehold medfører at vi mister store deler av vår energi. Her er for eksempel avhengighet en stor kraft som styrer vår prana, vår energi, nedover. 

B) Sanse Prana
Vi har våre naturlige sanser og «kunstige tilsetninger». For at våre sanser skal motta energi ser vi til naturlige kilder som det å være i kontakt med naturen i sin rene form. Disse sanseinntrykkene fornyer sinnet og nervesystemet vårt. Det motsatte blir kunstige kilder som for eksempel Facebook og Instagram som tenderer til å tømme oss for energi. Vi blir ofte en passiv beskuer og glemmer å leve vårt eget liv og vi nærmest tømmer vårt eget liv for potensialet vårt. 

C) Vital Prana
Vital Prana får vi primært gjennom pusten. Dette kan vi forsterke gjennom pranayama-praksis. Vi utvider våre naturlige helende krefter. Pusten påvirker oss og gjennom pranayama-øvelser slik at vi kan tilføre oss energi og gi oss overskudd. Men vi kan også bruke pranayama-øvelser til å roe oss ned når energinivået er for høyt når vi kjenner på et ubehagelig høyt stressnivå.

D) Positive emosjoner – positiv Prana
Dette inkluderer kjærlighet, ømhet, omtanke og oppmuntring fra andre. Negativ tenking, angst, frykt og for sterk tilknytning til det som ikke tjener oss reduserer vår energi og vitalitet. Vi blir demotiverte, viljesvake og for avhengig av andre, som kanskje ikke vil oss så vel. 

E) Gode tanker og positive holdninger – positiv Prana 
Det positive i livet som inkluderer ideer, idealer, prinsipper og verdier vi selv står for og som vi blir påvirket av andre. Eksempler på dette er familie, venner og kollegaer. I tillegg så kommer det vi gjør med oss selv gjennom vår egen kontemplasjon og meditasjon, vår spirituelle praksis om du vil. 

F) Viljestyrke
Vi har en indre kraft som trenger næring, en vilje og motivasjon. Viljestyrken kommer innenfra. Sammen med personer som vil oss vel kan vi utvikle denne til å nå nye høyder og realisere den beste versjonen av oss selv.  

Indre faktorer – mine vaner og uvaner

Vi har alle våre vaner og uvaner, noe positivt og noe negativt. Men er vi oppmerksomme på dem? Og dersom vi er oppmerksomme på dem, hva gjør vi for å forsterke de positive og redusere, eventuelt fjerne, de negative? –Har jeg motivasjon og viljestyrke nok til å endre livet mitt slik at livet blir så positivt som det kan være og utvikle meg slik at jeg blir den beste versjonene av meg selv?

Vi stiller oss spørsmålet; hva kan jeg gjøre for å få mer energi? Vi må gi oss selv en bevisst oppmerksomhet og våge å være litt selvkritisk. Spiser jeg riktig mat som gir meg energi og overskudd eller trekker maten jeg spiser meg nedover og havner litt for lett på sofaen etter måltidet? Hva gjør det jeg drikker med meg? Jeg vet at fysisk trening gir meg energi, men er jeg aktiv nok? Er jeg ærlige med meg selv så vet jeg svarene. Jeg har løsningene. Men har jeg viljestyrken til å endre?

Ytre faktorer – hva skjer rundt meg?

Vi er ikke alene, vi har alle noe og noen rundt oss. Omgivelsene påvirker oss. Det kan være hjemmet ditt, stedet du bor, menneskene som vi omgir oss med. Vi kan velge å bli værende der vi er eller bevege oss videre. 

Menneskene rundt oss kan tappe oss for positiv energi og vi kan bruke lang tid på å komme oss opp igjen. Negative forhold trekker oss ned. Jeg sier ikke at vi skal fjerne de negative personene, men ha et realistisk og bevisst forhold til dem og være bevisst på hvordan vi forholder oss til dem, og oss selv i dette samspillet. Positive mennesker gir oss positiv prana. Opplever du hjemmet ditt som positivt så gir det deg positiv prana, og så videre. Vi søker det positive på områder som gir oss energi og vi går på vår egen sti i livet.

Vi må utvikle viljestyrke

Viljestyrke er den grunnleggende kraften av alle kreftene vi har. Den hviler på vår evne til å motsette oss den negative kraften i sinnet, prana, sanser eller kroppen. Avhengighet, frykt, angst er sentrale elementer her. Vi må gjøre det vi egentlig vet er best for oss og ikke la oss bli styrt av negativ energi, tanker, rutiner. Vi kan bryte rutinene og vanene våre som vi opplever som negative og styre mot det positive.  

Når våre negative sanser får dominerer oss mister vi vår energi og kontroll til den ytre verden. Når vi har viljestyrke tar vi kontroll over kroppen, sinnet, sansene og styrer mot et høyere mål uansett hvilke forhold som søker å forstyrre og distrahere oss. 

Det er viktig at vi utvikler våre indre energikilder, kreativitet og søker transformasjon slik at vi ikke blir avhengig av ytre forhold som styrer våre liv. Vi kan utvikle vår egen energi gjennom tilstedeværelse og bevissthet om våre egne liv og her er yoga; asanas, meditasjon og pranayama viktige og kraftfulle verktøy. 

Viljestyrke, drømmer og mål er viktige drivkrefter som med riktig prana virker selvforsterkende og vi beveger oss mot den beste versjonen av oss selv. 

Gi deg selv det livet som er den beste versjonen av deg selv. 

Legg inn en kommentar