De fire veiene i yoga

0
3029
yogafilosofi - de fire veiene i yoga

De fire veiene i Yoga

I tradisjonell yogafilosofi er det fire veier i yoga, som alle leder til det samme målet om selvrealisering: Raja yoga, Karma yoga, Bhakti yoga og Jnana yoga.

Raja yoga

Raja yoga kalles vitenskapens vei, hvor man bruker systematiske teknikker for å kontrollere kropp og sinn, slik at man kan oppnå høyere bevissthetstilstander og selvrealisering. 

I følge Patanjalis Yoga Sutra består raja yoga av åtte elementer som forvandler mental og fysisk energi til åndelig energi. Disse er Yamas og Niyamas (etisk kontroll), Asana (kroppskontroll), Pranayama (kontroll av pusten), Pratyahara (kontroll av sansene), Dharana (konsentrasjon), Dhyana (meditasjon) og Samadhi (superbevisst tilstand).

Karma yoga

Karma yoga er handlingens vei. Det å gjøre en uselvisk arbeidsinnsats for å hjelpe andre, uten tanke på egen belønning eller suksess. Ved å hjelpe andre reduseres egoet og hjertet åpnes for at alle er en del av en universell enhet. I yogatradisjonen er det ikke bare selve handlingen som er av betydning, men også motivet bak. Ved å dedikere arbeidet som et offer til en høyere enhet blir karma yoga til en hellig handling, som forbereder sinnet til spirituell utvikling og selvrealisering.

Bhakti yoga

Bhakti yoga er hengivenhetens vei, der følelsene kanaliseres mot en høyere enhet i form av en personifisert gud. Yoga ser på alle gudeskikkelser som ulike uttrykk for den samme universelle bevisstheten. Ulike guder kan representere ulike egenskaper og idealer, som kan hjelpe individet på veien til selvrealisering. Chanting (sang), gjentakelse av mantra, bønn og ritualer er ulike former for Bhakti yoga. Praktisering av Bhakti yoga utvikler ydmykhet, medfølelse og ubetinget kjærlighet.

Jnana yoga

Jnana Yoga er den intellektuelle veien. Gjennom selvanalyse og refleksjon prøver man å forstå hva som er virkelig og sant, permanent og impermanent. Studier av de vediske skriftene er en del av Jnana yoga. Ifølge denne læren finnes det en universell høyere bevissthet som alle er en del av, og dette er det eneste som er virkelig og permanent. Denne ultimate sannheten kan bare erfares intuitivt. For å nå målet om selvrealisering, må man derfor til slutt gi slipp på intellektet. 

Kilder: Sivananda.org, The Complete Illustrated book of Yoga (Swami Visnudevananda, 1988)

Legg inn en kommentar