De åtte stegene i Raja Yoga

0
3619
åtte steg i raja yoga

Raja yoga er veien for systematisk kontroll av kropp og sinn, slik det er beskrevet i Patanjalis Yoga Sutra. Det kalles også Ashtanga, som betyr åtte deler på sanskrit.

 1. Yamas = Restriksjoner

Yamas beskriver handlinger som en yogi bør unngå/kontrollere, og som gjelder sosial atferd. 

 • Ahimsa = ikke-vold, å ikke skade levende skapninger, hverken fysisk, verbalt eller mentalt. 
 • Satya = sannferdighet, å ikke fortelle løgner eller manipulere andre. 
 • Asteya = ikke-stjeling, hverken fysisk og intellektuelt tyveri eller sjalusi.
 • Brahmacharya = kyskhet, sublimering av seksuell energi. 
 • Aparigraha = ubestikkelighet, å ikke motta gaver i bytte mot tjenester.

2. Niyamas = Påbud

Niyamas beskriver handlinger som en yogi bør tilstrebe, og som gjelder personlig atferd.

 • Sauca = renhet, både indre og ytre. 
 • Santosa: tilfredshet, å akseptere ting slik de er og være takknemlig.
 • Tapas = nøysomhet, selv-disiplin for eksempel ved faste.
 • Svadhyaya = studier av spirituelle/religiøse skrifter
 • Isvara pranidhana = overgivelse av ego og tilbedelse av noe større enn seg selv (Gud).

3. Asana = Stabil positur

Asanas er de fysiske øvelsene i yoga. En sunn og sterk kropp er essensielt for den spirituelle praksisen i yoga. Et stabilt sinn forutsetter en stabil kropp, som kan holde en posisjon i lengre tid under meditasjon.

4. Pranayama = Kontroll av vital energi

Pranayama er yogiske pusteøvelser som renser og styrker energikanalene i kroppen (nadis).  Kontroll av pusten er nært forbundet med kontroll av sinnet.  

5. Pratyahara = Tilbaketrekking av sansene fra objekter

Pratyahara innebærer å koble sinnet fra alle de kontinuerlige sanseinntrykkene, og trekke oppmerksomheten innover. 

6. Dharana = Konsentrasjon

Dharana innebærer å konsentrere sinnet om enten et objekt eller en ide, som fortrenger andre tanker og forbereder sinnet til meditasjon. 

7. Dhyana = Meditasjon

Meditasjon er en uanstrengt, uavbrutt konsentrasjon med tanker rettet mot en høyere enhet (Gud), som ekskluderer andre sanseinntrykk.

8. Samadhi = Superbevisst tilstand

Samadhi innebærer å transcendere alle sanseinntrykk, tid, rom og årsakssammenhenger. I yoga er dette er målet for all eksistens og det alle levende vesener beveger seg mot.

Kilder: Sivananda Yoga Teachers´ Training Manual (2019)

Legg inn en kommentar